A A A

WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Po nabyciu wprawy w rysowaniu odręcznym i za pomocą przyrządów zarysów płaskich figur geometrycznych i przedmiotów przechodzimy do zapoznania się ze sposobami rysunkowego odwzorowania brył geometrycznych i przedmiotów prze­strzennych. Potrzebna jest w tym celu znajomość zasad wyjaśniających w sposób ścisły zależność między przedmiotem a jego obrazem oraz umożliwiających jedno­znaczne skonstruowanie na płaszczyźnie rysunku odwzorowania przedmiotu. Są to zasady objęte nauką o rzutach.